Návrat na hlavní stranu

Czech POINT [ Czech POINT ]CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kontaktní místo veřejné správy Czech Point poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
V současné době vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona, umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH a od 1.7.2009 je možno podat žádost o zřízení datové schránky a provést autorizovanou konverzi dokumentů.
Upozornění ! Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů.) Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Od 20.10.2009  si můžete z našeho pracoviště Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Vše co Czech POINT poskytuje:

* Výpis z Katastru nemovitostí -  http://nahlizenidokn.cuzk.cz

* Výpis z Obchodního rejstříku http://www.justice.cz

* Výpis z Živnostenského rejstříku - http://www.rzp.cz

* Výpis z Rejstříku trestů - http://www.justice.cz

* Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

* Výpis z bodového hodnocení řidiče http://portal.gov.cz

* Výpis z insolvenčního rejstříku http://ministerstvo-spravedlnosti.cz

* Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)  http://formulare.komora.cz

* Vydání ověřeného výstupu Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

* Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

* Autorizovaná konverze dokumentů

   - konverze z listinné do elektronické podoby

   - konverze z elektronické do listinné podoby

* Datové schránky - http://datoveschranky.info

* Základní registry

 

 Správní poplatky:

Výpis z Katastru nemovitosti

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Obchodního rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Živnostenského rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Rejstříku trestů

100,- Kč bez ohledu na počet stran

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z insolvenčního rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,- Kč + správní poplatek

Provedení autorizované konverze dokumentů

30,- Kč za každou stranu

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

bezplatně

 

 

 

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Typ záznamu: Czech POINT
AKTUALIZACE: Rostislav Kožušník org. 56, 22.01.2013 v 12:56 hodin

Copyright 1994-2023 © Luděk Šorm