Návrat na hlavní stranu

Mankovice [ Město nebo obec ]

Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obec Mankovice po osamostatnění od města Oder v roce 1990 započala s prací, která obci nejvíce chyběla, a to vodovod. Byl to první úkol obecního zastupitelstva, který se podařilo splnit. Dnes má obec vodovod ve své správě a je na něj napojeno 80% domů. Další úkol byla plynofikace obce, což se podařilo uskutečnit v letech 1997 - 1998, a tím zlepšit hlavně ovzduší v obci. Přestože jsme v území CHKO Poodří, stále nemůžeme získat dotaci ze státního fondu na stavbu kanalizace v obci. Práce samostatné obce se nám daří i v jiných oblastech. Pravidelně 1x za rok máme vítání občánků, kde máme stoprocentní účast. Na obecním úřadě se slaví zlaté svatby. Rovněž tak vzácná jubilea 90ti let a výše.

V obci se pravidelně seče a udržují zelené plochy. Také v obecním lese se provádí výsadba stromků a údržba lesa dle lesního plánu. Máme v plánu vytvořit veřejnou plochu, kde by bylo víceúčelové hřiště, venkovní pingpongový stůl, kde by hlavně mládež měla své vyžití. Dle potřeby se také opravují místní kapličky, upravuje se hřbitov, opravila se kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého a dle možností se přispívá na opravu další kulturní památky - kostela Navštívení Panny Marie. Tento výčet není určitě úplný. Vše se ale odvíjí od výše finančních prostředků, které nám na větší akce velmi scházejí.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

FOTOGALERIE

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Mankovice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 23.10.2021 v 23:29 hodin

Copyright 1994-2023 © Luděk Šorm